Cơ sở sản xuất Lưới Bẫy Chim Yến Linh

Địa chỉ: 124/6/32 Võ Văn Hát, Khu Phố Phước Hiệp, P. Long Trường, Q. 9, Tp.HCM
Số điện thoại: 0968.416.619
Website: luoibaychim.net.vn